Hrá poloha matky ochrannú úlohu?

Celá štúdia + krátená verzia Pre časopis Dieťa 04-05/2020

Hrá poloha matky ochrannú úlohu?

Vedecké pozorovania a teórie, Suzanne Colson, PhD,

Pre dojčenie je kontakt koža na kožu počas prvej hodiny po pôrode zlatým štandardom. Hoci po sebe nasledujúce metaanalýzy neuvádzajú žiadne nepriaznivé účinky, nedávny prehľad ukazuje nárast idiopatického (vzniknutý z neznámej príčiny) náhleho neočakávaného postnatálneho kolapsu (SUPC – sudden unexpected postnatal collapse) u zdravých detí po narodení, pričom identifikoval tri hlavné rizikové faktory: kontakt koža na kožu, dojčenie a poloha na brušku. Zároveň autoritatívne vizuálne materiály mlčky podporujú pozíciu matky ležiacu vodorovne na chrbte pri plazení dieťata k prsníku (tzv. breastcrawl), čo je tiež forma kontaktu koža na kožu (KKK). Nahé dieťa leží bruškom dole na tele svojej matky, ktoré je rovnobežné s podlahou – v polohe, ktorá je spájaná s náhlym úmrtím dieťaťa (SIDS – Sudden Infant Death Syndrom). Výskum biologickej starostlivosti (BS, voľnejší preklad poloha pri dojčení pololežmo), ktorý prvý skúma vplyv polohy matky na úspech dojčenia, naznačuje, že poloha matky pololežmo je optimálna na rozbeh dojčenia. Sklon tela matky zaisťuje, že dieťa leží na naklonenej rovine, čo je poloha, o ktorej je známe, že podporuje okysličovanie. Uhol sklonu matiek, ktorý je variabilný so stredom ku BS, a ktorý sa  v literatúre o KKK a SUPC doteraz ignoroval, nezavisí od úrovne oblečenia. Tento komentár rozvíja argument ohľadom polohy na zvýšenie porozumenia potenciálnej úlohy sklonu tela matky pri znižovaní rizika idiopatickej SUPC.

Kľúčové slová: biologická starostlivosť – BS, kontakt koža na kožu – KKK, náhly neočakávaný postnatálny kolaps – SUPC.

pozn. prekladateľky: Vyzerá to romanticky, ale TAKTO NIE

takto ÁNO

Následné Cochrane metaanalýzy podporujú včasný kontakt koža na kožu (KKK) ako zlatý štandard pre začiatok dojčenia, pričom sa uvádza, že tam neexistujú žiadne nepriaznivé účinky. V nedávnom prehľade však Herlenius a Kuhn (2013) uvádzajú, že niektoré deti zomreli počas skorého KKK, pričom zaznamenali prudký nárast idiopatického náhleho neočakávaného postnatálneho kolapsu (SUPC) u zdravých dojčiat. Aj keď je SUPC zriedkavý, vo väčšine prípadov sa vyskytuje počas prvých dvoch postnatálnych hodín, keď dieťa leží na bruchu a dojčí v KKK. Poloha matky sa počas týchto udalostí sa ignoruje.

Odborníci, ktorí píšu v bežných médiách, internetové fotobanky a sociálne médiá zobrazujú matky zdravých novorodencov dojčiac v KKK v rôznych polohách: zvislo, zboku, pololežmo a ležiac na chrbte. Napriek tomu, najrozšírenejšie videá a fotografie plazenia sa ku prsníku, breastcrawlu, však ukazujú matky ležiace vodorovne alebo temer vodorovne na chrbte, čím ticho propagujú túto polohu. Video Unicef o breascrawle bolo zobrazené po celom svete a bolo vyvinuté s cieľom preukázať, že deti sa samy dokážu dostať k prsníku. Preto je užitočným nástrojom výučby. Bohužiaľ, tí, ktorí ho sledujú, často predpokladajú, že umiestnenie matky ležiacej vodorovne na chrbte alebo takmer rovno na chrbáte je najlepšou štartovacou polohou KKK.

Plazenie za prsníkom – breastcrawl je forma pôrodu s KKK, kde je podporené dojčenie a samoregulácia. Pri pôrodnom KKK breastcrawle matka leží na chrbte a dieťa je umiestnené bruškom dole medzi prsia matky, úroveň očí je na úrovni bradaviek matky a trup dieťaťa je horizontálne. Táto poloha je potenciálne dosť nebezpečná, nakoľko je spojená spojená s náhlym úmrtím dojčiat – SIDS. To vyvoláva otázku: Má dojčiaca poloha matky počas KKK nejakú ochrannú úlohu?

Má poloha matky ochrannú úlohu pri dýchaní dieťaťa?

Výskum v oblasti biologickej starostlivosti (BS) je prvým, ktorý informoval o vplyve polohy matky na úspech dojčenia. Po mnoho rokov boli matky inštruované, aby s dojčením začali sediac vo vzpriamenej polohe alebo ležiac na boku (pozn. prekl. pričom bábo bolo obvykle v horizontálnej polohe), ale výsledky BS zverejnené inde ukazujú, že stredný 45 ° uhol sklonu matky je optimálny. Podobne ako pri breastcrawle v KKK po pôrode, aj pri BS je dieťa na brušku. Ale telíčko dieťaťa je naklonené – náklon dvíha hlavu dieťaťa, jeho plecia i ramená,  čo je pozícia, ktorá zvyšuje okysličovanie a optimalizuje funkciu pľúc. Zistenia BS naznačujú potenciálne nedostatky pri ukladaní matiek rovno alebo takmer rovno na chrbát, a to kedykoľvek – najmä počas prvých hodín po narodení. Doposiaľ sa vedci, ktorí študujú KKK, zatiaľ nezaoberali uhlom záklonu matky.

Tento príspevok chce ukázať, že na polohe tela matky zdravých dojčiat v období bezprostredne po pôrode záleží, čo je v čase, keď sa vyskytuje väčšina novorodeneckých prípadov SUPC. Najprv sumarizuje najdôležitejšie aspekty prípadov SUPC, potom porovnáva a poukazuje na rozdiely mechanizmu BS s pôrodným systémom KKK pri breastcrawle a nakoniec uvádza odporúčania pre prax a výskum.

Náhly nevysvetlený postnatálny kolaps (SUPC)

SUPC je núdzová situácia, ktorá sa objavuje počas prvého týždňa života  a vyznačuje sa 10 sekundovou novorodeneckou apnoe, svalovou ochablosťou, bledosťou, bradykardiou, cyanózou, kolapsom, srdcovým alebo respiračným zlyhaním a/alebo smrťou. Herlenius a Kuhn (2013) zistili v prevádzkových definíciách takú rôznorodosť, že celkový výskyt nie je porovnateľný. Avšak národné prieskumy v Nemecku a Británii, v ktorých sú k dispozícii údaje o čase a novorodeneckej polohe, vykazujú 2,6 a 3,5 idiopatických SUPC na 100 000 živonarodených detí; miera úmrtnosti je 1 na 100 000. Autori uznávajú, že výskyt je pravdepodobne podcenený kvôli obmedzeným časovým definíciám (2 hodiny) a vylúčeniu SUPC majúci rýchle a priaznivé následky.

Herlenius a Kuhn (2013) zistili, že zhruba polovica prípadových štúdií SUPC identifikuje pozíciu dieťaťa v čase udalosti a 74% z nich je spojená s polohou dieťaťa na bruchu, v kontakte koža na kožu (KKK) a pri spoločnom spaní s matkou. Typický príklad – matka prvorodička a jej dieťa sa javia zdravé a bez infekcií. Dieťa narodené predčasne v 35tom gestačnom týždni dieťa, s APGAR skóre 8 po 5 minútach a 10 po 10 minútach, je pôrodnou asistentkou uložené bruškom na matku, v KKK. Matka je v pôrodnej sále sama príp. s mužom a začína dojčiť. Matka si môže zdriemnuť, ale bdiaca či spiaca, nemusí spoznať, že dieťa skolabovalo. Ak dieťa zomrie, príčinou, pri ktorej neexistuje patológia alebo iné vysvetlenie, je „predpokladané náhodné udusenie“.

Vzhľadom na zdokumentované výhody, profesionálny konsenzus v danej problematike naďalej podporuje KKK s výnimkou prípadov sedácie matiek, sepsy, extrémnej únavy alebo nedostatku nepretržitého odborného dohľadu. Tieto odporúčania, aj keď sú citlivé, nezohľadňujú úlohu, ktorú zohráva uhol sklonu matky, variabilný ku stredu BS (pozn. prekl. polohy pololežmo).

Biologická starostlivosť (BS) a náklon matiek

BS, nový prístup zameraný na matku,  má za cieľ zvýšiť kontinuitu dojčenia. BS zdieľa s KKK veľkú časť dôvodov, ale interpretácie sú odlišné. Mechanizmy BS sú nezávislé od úrovne oblečenia. Pri BS matka sedí v polohe pololežmo – jej trup je naklonený približne od 80° do 35° od podlahy. Aj pri miernom nakláňaní sa zväčšujú proporcie od hrudného koša po lonovú kosť, čím sa zväčšuje priestor na matkinom tele, ktorý je k dispozícii novorodencom. Trecie pohyby dieťaťa uvoľňujú asi 20 primitívnych novorodeneckých reflexov, ktoré podporujú prisatie a satie.

Úloha primitívnych novorodeneckých reflexov

 „Primitívne novorodenecké reflexy“ je súhrnný výraz pre vrodené reakcie, odozvy a reflexy. Endogénne a vonkajšie stimuly uvoľňujú reflexy – nie úmysel, úroveň správania alebo stav oblečenia. Mechanizmy BS ponúkajú alternatívnu interpretáciu KKK a vysvetľujú, ako funguje breastcrawl s KKK: stehná, lýtka, špičky nôh a chodidlá sa otierajú o telo matky, čím vyvolávajú reflexy, ako je úchop chodidlom, Babinského reakcia, umiestnenie, šliapanie, ďobkanie hlavou, ohnutie/ roztiahnutie prstov a vyhľadávací reflex, keď sa dieťa tlačí nahor, aby lokalizovalo prsia. Jednoduché reflexy sa kombinujú, aby napomáhali pohyblivosti napr. krúženie ramien a nôh alebo ukladanie a stúpanie.

Existujú aj ďalšie podobnosti. V BS a aj v pôrodnom breastcrawle v KKK sú ruky matky voľné, jej telo je podopreté, svaly sú uvoľnené a obe ramená sú vyrovnané, nie sú prekrížené. Gravitácia navyše udržuje dieťa na svojom mieste – matky nemusia držať dieťaťu chrbát, hlavu ani krk. Gravitácia tiež znižuje silu reflexnej reakcie, vyhladzuje trhavé pohyby a napomáha ich využitiu ako stimulantov prisatia.

Dalo by sa tvrdiť, s podporou presvedčivých pôrodných videí s breastcrawlom v KKK, že poloha matky na chrbte je pre rozbeh dojčenia optimálna, nakoľko maximalizuje veľkosť trupu matky. Veda tento argument berie z orientačných štúdií, ktoré sa uskutočnili počas prvej hodiny po narodení a ktoré skúmali účinky skorého kontaktu matky a dieťaťa u zdravých dojčiat. Zdá sa, že títo vedci ako prví dokladujú svoje metódy zberu údajov s fotografiami dojčiacich matiek ležiacich na chrbte. Jedným z cieľov bolo zistiť, či ľudské mláďatá, podobne ako iné cicavce, majú druhovo špecifické prístupové a vyhľadávacie správanie. Widström (1988, s. 9) a Righard a Alade (1990) požiadali matky, aby nepomohli dieťaťu sa prisať . Výsledky ukázali, že bábätká sa bez pomoci priplazili ku prsníku a sami sa prisali v priemere 55 minút po pôrode. Je zaujímavé, že už v roku 1988 sa Widström pýta, či„môže byť pre dieťa únavné a dokonca frustrujúce, musieť sa plaziť k prsníku….“.

Widströmovi a Righardovi a ich kolegom dlhujeme veľkú vďaku za zdôraznenie kompetencie novorodenca. Ich priekopnícke štúdie ohľadom KKK si zaslúžia pochvalu, menia pôrodnícke praktiky na celom svete: oddialenie alebo odstránenie zásahov ako je odsávanie žalúdka, ktoré tradične oddeľovali matky a deti počas prvej popôrodnej hodiny. Avšak súčasné výskumné metódy naďalej obmedzujú pomoc z matkinej strany.

V roku 2011 Widström a kol. opísali deväť sekvenčných vrodených správaní, ktoré predchádzali prisatiu novorodenca počas breastcrawlu v KKK, kde 28 zúčastnených matiek bolo požiadaných, aby dieťatom nehýbali. Výsledky ukazujú, že cca dve tretiny (18) bábätiek sa dostali ku dvorcom (meranie primárneho výsledku). Z tých, ktoré ho dosiahli, tri deti nesali, pričom ostatným trvalo do 45minút kým sa sami prisali, čím sa predĺžil čas KKK na 2 hodiny. Widström a kol. (2011, s. 83) trvali na tom, aby matky upustili od fyzickej pomoci svojim bábätkám, ktoré „tvrdo pracujú a potrebujú odpočívať“, pričom dospeli k záveru, že deti by mali zostať v KKK počas prvých hodín po narodení alebo dovtedy, kým dieťa nedosiahne deväť etáp správania, ktoré sú ukončené prisatím alebo spánkom.

Presunutie celej zodpovednosti za prvé prisatie na dieťa úplne ignoruje potrebu hospodárnosti s energiou novorodenca v čase kardiorespiračného prechodu. Pôrodný breastcrawl v KKK, ktorý sa teraz navrhuje zaradiť do učebných plánov laktácie, môže dojčaťu spôsobiť neprimeraný stres. Závery, ktoré vyvodila Widströmová a kol.  je potrebné vnímať s mimoriadnou opatrnosťou vzhľadom k tomu, že sa počas prvých dvoch hodín vyskytuje tak veľa idiopatických SUPC zdravých dojčiat. Možno bola otázka, ktorú položila Widströmová v roku 1988, opodstatnená.

Výskum BS ponúka iné interpretácie. Zistenia naznačujú, že ľudské matky na rozdiel od nižších cicavcov sú vo vzájomnom prvotnom kontakte s dieťaťom spontánne aktívne, pokiaľ nie sú inštruované inak. Matky sú zjavne rovnako kompetentné ako ich deti, pričom sa často ujímajú vedenia. S voľnými rukami inštinktívne umiestňujú dieťa niekde na prednú časť tela, kdekoľvek to pokladajú sa správne. Upravujú polohu, hladkajú, pestujú, kontrolujú teplotu a dýchanie, tvarujú prsia a občas prisávajú dieťa bez „nátlaku“. Aj keď existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že samoprisatie novorodenca (pozn. bez pomoci matky) redukuje satie, účinky materských faktorov, ako je držanie tela alebo spontánne správanie stimulujúce prisatie dieťaťa, sa nezisťovali. Klinické a výskumné pozorovania naznačujú, že matky bez inštrukcií  často nutkavo chránia a pomáhajú, a zdá sa, že to skracuje čas prisatia.

Rýchly pôrod je známy ako bezpečný pôrod, pričom vertikálne držanie tela matky spolu so spontánnym tlakom a dýchaním (v porovnaní s naučenými technikami) významne skracujú trvanie pôrodu. Aj keď existujú silné fyziologické spojitosti medzi pôrodom a laktáciou, nie je známe, či také premenné, ako je poloha tela matky  a čas potrebný na spontánne hľadanie a prisatie novorodenca, zvyšujú bezpečnosť v súvislosti s dojčením. Žiadny výskum neskúmal, ako môže držanie tela matky ovplyvniť čas potrebný na prvé prisatie alebo či je rýchle prisatie bezpečnejšie. Okrem vyššie uvedených štúdií ohľadom KKK, v ktorých sú matky uložené na chrbte, sa len málo z nich zaoberalo dobou potrebnou na prisatie. Vo vzorke BS hrubé údaje ukazujú, že všetkých 40 matiek bolo spontánne aktívnych a 2 boli v KKK. Priemerný čas na potrebný na trvalé prisatie bol 5 minút (v rozsahu 8 sekúnd až 16 minút) a s podporou svojich matiek sa viac ako polovica detí prisala sama. Technika dojčenia nebola bežne posudzovaná, avšak trvanie dojčenia bolo 100% počas pobytu v pôrodnici a 100% (výlučne 87,5%) po 6 týždňoch (Colson a kol., 2008).

Keď sa filmovali epizódy počas prvého mesiaca po pôrode, tieto časy sa zhodovali s výskumom, ktorý skúmal účinky skorého dojčenia na popôrodné krvácanie. Vypočítali priemernú dobu 7,25 minúty (v rozsahu 3,5–15 minút) od narodenia do prvého dojčenia pre vzorku 76 detí so spontánnym pôrodom hlavičkou, ktoré boli osušené, zabalené do perinky a priložené ku prsníku do 3 minút. Matky bez toho, aby im bolo ukázané ako, opakovane ponúkali dojčenie, až kým sa dieťa neprisalo. Celkovo tieto výsledky naznačujú, že keď sa matke aj dieťaťu umožní spontánna účasť, čas potrebný na prisatie sa môže výrazne skrátiť a byť počas prvého mesiac relatívne stabilný. Dôležité je, že materská spontánnosť nie je naučeným správaním. Skôr sa zdá, že je spúšťaná polohami umožňujúcimi pohľad z očí do očí.

Priamy očný kontakt je v BS kľúčový. Matkine čiastočne zaklonené telo umožňuje dieťaťu byť 20 až 30cm tvárou v tvár, čo je ideálna vzdialenosť na optimálne zaostrenie zraku novorodenca. Umožnenie takéhoto pohľadu v polohe pololežmo pri BS synchronizuje očný kontakt, čo vedie k intímnej, vzájomnej konverzácii na úrovni zmyslov. Winberg (1995) naznačuje, že vzájomná stimulácia môže zvýšiť uvoľňovanie peptidových hormónov, ako je oxytocín, ktoré majú behaviorálne účinky. Pozorovanie dieťaťa alebo len rozmýšľanie o ňom zvyšuje pulzné uvoľňovanie. To môže zasa prispieť k hospodáreniu s energiou u matky aj dieťaťa. Kľúčové slová sú vzájomné a recipročné. Videá BS ilustrujú ako poloha pololežmo matky podporuje vizuálnu interakciu medzi matkou a dieťaťom, kde je v tvári matiek zreteľná vysoká oxytocínová pulzibilita. Perspektíva BS v polohe pololežmo povzbudzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby prispôsobili pôrodné prostredie tak, aby podporoval tento  „oxytocínový hormonálny postoj“ ako kľúčový faktor uvoľňujúci u matiek spontánne dojčenie a ochranné správanie opísané vyššie.

Poloha matky a ochranné reflexné správanie detí

Dieťa sa taktiež rodí s ochranným reflexným správaním a dvoma ochrannými dýchaniami: spontánnym dvíhaním hlavy a zmenou smerovania hlavy. Aj keď sa počas spánku znižuje sila reakcie, sklon tela matky je neustálym podnetom, vzácnosťou špecifickou pre ľudský druh, ktorá pomáha novorodencom, či už spia aebo bdia, v kontakte koža na kožu alebo zľahka oblečených, aby v prípade potreby boli umožnené antigravitačné pohyby. Rovnako ako žmurkanie chráni oči a kýchanie čistí nosné dierky, tieto dva obranné reflexy sú vrodené a nezávislé od úrovne oblečenia. Buď chránia dýchacie cesty novorodenca alebo signalizujú matke žiadosť o pomoc.

 Sledujte dynamiku na obrázku XY (ak bude). Aj keď sú matka a dieťa v KKK bruškom na brucho, pozrite sa, ako je trup matky takmer vodorovný. Jej nohy sú v strmeňoch, čaká na šitie. Náklon dieťaťa kopíruje matkin uhol sklonu. Tieto temer vodorovné polohy môžu nepriaznivo ovplyvniť použitie ochranných antigravitačných reflexov dieťaťa, dieťa musí príliš strmo zdvihnúť alebo otočiť hlavu. Pri narodení krčné svaly mnohých dojčiat nie sú schopné pôsobiť proti silnému gravitačnému ťahu. Dokonca aj zdravé dojčatá môžu mať ťažkosti a byť ohrozné podnetmi okolitého prostredia, napríklad zablokovaním nosných dierok posteľným oblečením alebo časťou tela matky.

Obrázok XY tiež ukazuje ako gravitácia pôsobí proti matke tlmiac jej spontánne reakcie. Keď leží takmer rovno, tak mobilita matky sa zdá byť narušená. Umiestnenie dieťaťa na svoje telo sa stáva veľkolepou úlohou, keďže z ramien jej odteká krv a ruky odolávajú gravitácii. Jej špičky prstov, primárne senzorické prieskumné orgány, sa stávajú necitlivými a horné končatiny unavenými. Matky často vyzerajú alebo konajú bezmocne. Matky na chrbte navyše často namáhajú krk a trapézové svaly, keď dvíhajú hlavu proti gravitácii a pozerajú na svoje bábätká. Bráni to kontaktu z očí do očí a môže znižovať pulzatilitu oxytocínu. Matky, ktoré sú unavené, môžu vypnúť vonkajšie podnety alebo spať. Tieto pozorovania spoločne naznačujú, že viditeľnosť v polohe na chrbte nepostačuje na uvoľnenie vrodených ochranných funkcií matky. Aj keď je matka bdelá, ležiac na chrbte nemusí byť schopná vidieť reflexné podnety dieťaťa alebo jeho zablokované nosné dierky. Toto poskytuje alternatívne vysvetlenie pre lekárske pozorovania, že matky, ktoré sa prvýkrát narodili, si nevšimnú, že sa ich dieťa zrútilo. Počas pôrodneho  KKK breastcrawlu toho jednoducho nie sú schopné. Tieto pozorovania spochybňujú vylúčenie polohy matky pri KKK breastcrawle a z rizikových faktorov pre SUPC. Americká akadémia pediatrie (2012) odporúča udržiavať zdravých novorodencov v priamom KKK, kým sa nedojčia. Bramson a kol. (2010) odporúča KKK najmenej dve z prvých troch hodín po narodení. Takéto usmernenie je potrebné zrevidovať tak, aby zahŕňalo potenciálnu úlohu, ktorú zohráva uhol sklonu matky. BS spája mnoho faktorov, ktoré môžu chrániť novorodeneckú bezpečnosť. Počas prenatálneho vzdelávania by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali zavádzať BS, povzbudzujúc pritom matky, aby sa na dojčení spontánne zúčastňovali tak, ako to robia pri pôrode. Na základe najnovších stratégií riadenia rizík by zdravotníci mali vykonávať popôrodné diskrétne hodnotenia s otcom dieťaťa alebo dulou, zabezpečujúce, aby matky počas KKK alebo dojčenia neležali, a aby ich držanie tela optimalizovalo očný kontakt medzi matkou a dieťaťom (podrobné odporúčania z praxe nižšie). Posudzovanie akejkoľvek matky ležiacej na chrbte z pôrodníckych dôvodov by malo prebiehať nepretržite, aby sa zabezpečila odborná individuálna starostlivosť o zotavenie. Tieto jednoduché opatrenia spolu môžu pomôcť znížiť výskyt zriedkavých, ale závažných idiopatických udalostí SUPC.

Závery

Je dobre známe, že jeden obrázok je hodný tisíc slov a nevyslovený odkaz sprostredkovaný vizuálnymi médiami ilustrujúci popôrodný KKK Breastcrawl naznačuje, že poloha matky na chrbte je „prirodzený“ spôsob ako cicavce rozbiehajú dojčenie. Napríklad v Británii propaguje iniciatíva UNICEF UK Baby Friendly Initiative (2010) KKK s fotografiou matky ležiacej na chrbte. Hoci bez ďalšieho výskumu nie je možné dospieť k žiadnym vzťahom príčin a následkov, je potrebné poznamenať, že Becher a kol. (2012) uvádzajú, že v Británii v rokoch 2009 – 2010 zahynulo päť zdravých dojčiat v dôsledku náhodného zadusenia počas dojčenia alebo KKK.

Tieto teórie a úvahy pravdepodobne vyvolajú horúcu diskusiu, avšak tieto problémy možno vyriešiť iba prostredníctvom výskumu. Randomizované kontrolované štúdie by mali porovnávať BS v KKK a BS, keď sú matky a batoľatá zľahka oblečené voči pôrodnému KKK breastcrawlu ako štandardnej starostlivosti. Pritom treba vyhodnotiť čas po prvé dojčenie a spontánne prisávacie techniky  matky a dieťaťa, aby sa zistilo, či je KKK pri narodení nezávislou premennou pri KKK breastcrawle a ako uhol sklonu matiek ovplyvňuje dôležité premenné, ako sú samoprisatie, teplota dieťaťa, koncentrácie glukózy v krvi a ďalšie fyziologické premenné, ako aj výstupy bondingu a dojčenia.

KKK je nepochybne krásny spôsob, ako privítať dieťa pri  pôrode, ale vzhľadom ku SUPC sám o sebe nemusí byť v skutočnosti  bezpečnostným faktorom. Poloha tela matky pri dojčení môže hrať dôležitú úlohu. Bez ohľadu na úroveň oblečenia, riziko môže byť spojené s uhlom sklonu matky. Zatiaľ čo sa čaká na ďalšie výskumné dôkazy, nič nebráni zavedeniu BS do rovnice KKK, za účelom overenia. Ak sklon tela matky podporuje náklon tela novorodenca, ktoré chráni dýchanie, matky a deti môžu len veľa získať, určite však nič stratiť.

Praktické odporúčania na zníženie výskytu idiopatického náhleho neočakávaného postnatálneho kolapsu (SUPC) u zdravých matiek a zdravých novorodencov

Prenatálne vzdelávanie, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

 1. Predstavujte potrebu na zníženie separácie matiek a detí pri narodení, oddialiť bežné postupy ako je váženie, obliekanie dieťa, starostlivosť o oči, odsávanie žalúdka.
 2. Odlíšte BS od KKK a dajte matkám na výber.
 3. Povzbudzujte matky, aby sa spontánne zúčastňovali na dojčení (podobne ako pri pôrode).
 4. Diskutujte o nasledujúcom:
 • paleta materských polôh pololežmo pri dojčení, kde je prioritou pohodlie
 • ako uhol BS sklonu matky ovplyvňuje očný kontakt s dieťaťom
 • ako matky prirodzene chránia dýchanie, spánok, teplotu,… ich dieťaťa
 • vrodené ochranné reflexy novorodenca
 • ako často sa deti prisávajú v polospánku
 • že matky majú byť bdelé, keď sú v KKK alebo dojčia (zdôraznite, že polospánok je pre matku bdelý stav).
 1. Zobrazte fotografie alebo DVD matiek, ktoré reagujú na svoje bábätká, to znamená, že ich na svojom tele polohujú, tvarujú prsníky a pomáhajú dieťaťu sa prisať, keď to potrebuje.
 2. Propagujte pôžitok z dojčenia matiek, ktoré kŕmia, maznajú a sú šťastné.
 3. Odradzujte od použitia mobilných telefónov a písania správ počas pôrodu a prvých popôrodných hodín.
 4. Diskutujte o bezpečných faktoroch spoločného spánku.

Okamžité popôrodné obdobie,  pre lekárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, duly a laktačné sestry prítomné pri pôrode

 1. Uveďte BS v KKK, zabezpečiac, že každá časť tela matky je podopretá a že matka neleží na chrbte
 2. Zabezpečte, že uhol sklonu matky umožňuje priamy očný kontakt.
 3. Zameňte pletené objemné detské čiapky alebo uteráky, ktoré by mohli blokovať priamy očný kontakt za tenké bavlnené čiapočky a zakryte chrbát dieťaťa prikrývkou.
 4. Povzbudzujte matku k aktivite, dajúc jej povolenie pomôcť dieťaťu sať tak, ako to považuje za potrebné.
 5. Chráňte súkromie matky a zabezpečte prostredie podporujúce vysokú oxytocínová pulsatilitu. Zhodnoťte hormonálny stav matky: pohodlie, podporu tela a reakcie na dieťa a prítomných ľudí.
 6. Vykonajte diskrétne klinické pozorovania: Zaistite konštantné tepelne neutrálne prostredie, dotykom odhanite teplotu a pulz. Posúďte farbu a dýchanie pohybom hrudníka.
 7. Ak pôrodník potrebuje, aby matka ležala na chrbte alebo ak je matka pod vplyvom pôrodných analgetík, sedatív alebo je vyčerpaná alebo ak je osamelá alebo je prvorodička, prideľte jednu zodpovednú odbornú osobu (PA, dulu) na nepretržitý profesionálny dohľad na prvý pohľad pre klinické blaho matky, pričom bude kontrolovať priechodnosť dýchacích ciest novorodenca.
 8. Ak je matka bdelá, vedomá a chápe ochrannú úlohu, zabezpečte kontinuitu informovanej prítomnosti (doula alebo otec dieťaťa) počas čas kardiovaskulárneho prechodu.
 9. Čo najskôr odhaľte odchýlku od normálu pre pediatrické odporúčanie

Odchod z pôrodnice

 1. Prostredníctvom vhodného rozhovoru vysvetlite, ako môže uhol sklonu matky ovplyvniť ochranné a dojčiace správanie matky a dieťaťa.
 2. Diskutujte a odovzdajte brožúru o bezpečnom spánku (polohy a ďalšie faktory).

Clinical Lactation, Vol.5, Issue 2,2014

Official Juornal of the United States Lactation Consultant Association

https://connect.springerpub.com/content/sgrcl/5/2/41.full.pdf

Suzanne Colson, PhD, MSc, BA je pôrodnou asistentkou a zdravotníčkou. Jej diplomová práca predstavila novú paradigmu nazvanú Biologická starostlivosť a vyhrala prestížnu inauguračnú cenu Akinsanya vedeckej spoločnosti English Royal College of Nursing za originalitu. Táto práca bola prezentovaná v čísle 8-9 2017 Biologická starostlivosť – revolúcia v dojčení