Vylúčenie a Kódex WHO marketingu výrobcov náhrad materského mlieka

Vylúčenie z Mamily a Kódex WHO marketingu výrobcov náhrad materského mlieka

Ku dňu 26.3.2017 som bola vylúčená z Mamily, pričom v oznámení o rozhodnutí, ktorý som dostala 27.3.2017,  dôvod vylúčenia nebol. Neoficiálny dôvod je nedodržiavanie jednotných postupov a porušenie Kódexu WHO marketingu náhrad výrobcov materského mlieka (ďalej len Kódex).

Ako je uvedené aj v mojom profile, snažím sa pri poradenstve uplatňovať tie najlepšie postupy tak, aby pre mamičku bolo dojčenie radosť. Nové štúdie ukazujú, že prirodzený spôsob starostlivosti o dieťa sa potvrdzuje aj pri dojčení pod pojmom Biological Nutrition, čo voľne prekladám ako prirodzená poloha pri dojčení.  Základom prirodzenej polohy pri dojčení je komfort mamičky (žiadne hrbenie sa nad dieťatkom), pohodlie pre dieťatko (už nebojuje s gravitáciou) a výborné prisatie, s hlbokým zaborením brady, ktoré biológia pomocou gravitácie zabezpečuje. Priečna poloha, ktorá je štandardom v Mamile, medzi prirodzené polohy nepatrí, avšak neznamená to, že použitím prirodzených polôh sa porušujú protokoly. Základom protokolov Jacka Newmana, ktoré prebrala Mamila, je totiž asymetrické prisatie, nie poloha. Kvalitné prisatie je základ dojčenia, nie poloha.

Tu je vyjadrenie samotného Jacka Newman ku mojej otázky na vertikálnu polohu z roku 2013, keď som ešte nemala k dispozícii iné odborné podklady, ktoré mám dnes:

„Pozrel som si prezentáciu. Chápem tvoj pohľad a myslím, že čokoľvek funguje, funguje. My túto polohu na klinike občas požívame, záleží na tom, čo v danej chvíli najlepšie vyhovuje. Neexistuje jediná cesta na riešenie každej situácie. Treba byť flexibilný a tvoj prístup dáva mamičkám ďalší nástroj, ktorý pomáha mamičkám dojčiť ich deti“  

Celá táto web stránka je zameraná na podporu tohoto nového smeru. Samozrejme, toto nevylučuje dojčenie aj v iných polohách, pokiaľ to mamičke a dieťatku vyhovuje, ale z mojich skúseností, hlavne v počiatkoch dojčenia, je to práve nevhodná poloha pri dojčení, ktorá spôsobuje rôzne problémy (boľavé bradavky, koliky, nespokojnosť dieťatka, slabé pitie…).

Bohužiaľ v Mamile, napriek tomu, že je to skvelá organizácia, ktorá neuveriteľným spôsobom podporuje dojčenie na Slovensku a v Čechách, niekedy viazne vnútorná komunikácia a nebolo možné v rámci nej obhájiť svoje stanovisko. Rovnako to platí o údajnom porušení Kódexu – žiadala som o pozdržanie rozhodnutia do vyjadrenia IBFANu (medzinárodná organizácia spravujúca Kódex), bohužiaľ, vylúčenie prišlo skôr. Keďže mám potrebu očistiť svoje meno a taktiež poradkýň, ktoré sa dali na cestu propagácie dojčenia cez normálne mamičkovké média, tu je stanovisko IBFANu na moju žiadosť. Dúfam, že pomôže aj iným zorientovať sa v problematike Kódexu:

Sent: Sunday, March 26, 2017 10:52 PM
To: ‚info@gifa.org‘
Subject: A request for help to solve whether codex was broken or not

Vážení,

Som členkou slovenskej skupiny na podporu dojčenia Mamila. Ako hobby robím poradenstvo už vyše 7 rokov. Ako členka Mamily som zaviazaná dodržiavať Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka.

Mala som záujem písať  články do časopisov pre mamičky, ktoré obsahujú reklamu na umelé mlieko (reklamu do časopisu platí výrobca UM). So špecialistom na bioetiku (pozn. ThDr. René Balák PhD) som konzultovala ako môžem písať, aby som kódex neporušila. Poradil, že môžem písať, ak dodržím nasledovné:

  • V článku jasne deklarujem, že odmietam akékoľvek UM a náhradu prsníka (fľaša, cumlík, klobúčik), kým nebola použitá úplná poradenská pomoc (t.j. použijem UM alebo náhrady len vtedy, ak nie je iného východiska)
  • Dodržím Kódex
  • Budem písať zadarmo

Mamila hovorí, že toto nie je možné.

Nedávno som napísala článok o dojčení do internetového časopisu, kde reklamný priestor platí reklamná agentúra. Taktiež Facebook (FB) alebo iné weby fungujú na základe tohto princípu. Reklama závisí od užívateľa a reklama na UM sa tam občas vyskytne (rovnako ako FB). Keďže viem, že Mamila môže pôsobiť na FB, keďže nie sú zodpovední za reklamu, rovnaké som predpokladala aj v internetovom časopise.

Mamila hovorí, že som porušila kódex a ja mám prestať s písaním, ak chcem zostať členom.

Moje otázky:

1 – naozaj som porušila Kódex? Tu je daný článok http://najmama.aktuality.sk/clanok/250237/na-navsteve-u-cerstvej-mamy-lucky-mensia-brada-jej-syncekovi-branila-v-dojceni-pomahala-im-laktacna-poradkyna/ Aj keď si myslím, že časopis nie je závislý od výrobcov reklamy, článok som napísala zadarmo a pridala som tam status o odmietaní náhrad prsníka

vizitka

2 – Môžem písať pre časopisy, ktoré majú reklamu výrobcov porušujúcich Kódex, ak jasne deklarujem môj status a budem písať zadarmo?

Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu a váš čas strávený pri mojej odpovedi.

S úctou

Jana Michálková

Slovensko

www.dojcenie.eu

 

From: Camille Selleger [mailto:camille.selleger@gifa.org]
Sent: Thursday, March 30, 2017 9:55 PM
To: jana.mich33@gmail.com
Subject: Re: Tr: A request for help to solve whether codex was broken or not

Vážená Jana,

Konečne mám teraz trochu času, tak tu vám dávam môj pohľad na otázky, na odpovede ktoré ste žiadali.

Ako prvé, dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za váš dopis a za prosbu o pomoc  v tejto záležitosti. Je vidieť, že ako laktačná poradkyňa ste si dobre vedomá Kódexu  a záleží vám na tom, aby ste ho neporušili vojdením do  konfliktu záujmov s výrobcami detskej umelej výživy. To dokazuje, že ste skutočný profesionál.

Aby som zodpovedala vašu otázku, začala by som s niekoľkými poznámkami:

  • Je pravda, že sa očakáva, že poradkyne dojčenia majú spĺňať povinnosti v rámci Medzinárodného kódexu marketingu náhrad materského mlieka (ďalej len Kódex) a ďalšími príslušnými rezolúciami Zdravotníckeho výboru“ (porov. Globálna stratégia výživy dojčiat a malých detí, § 40, viď http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42590/1/9241562218.pdf?ua=1&ua=1
  • Čo sa týka zodpovednosti zdravotníckeho personálu, Kódex (článok 6.1) stanovuje, že:

6.1 Zdravotné úrady v členských štátoch by mali prijať vhodné opatrenia na podporu a ochranu dojčenia a presadzovať princípy tohto kódexu, a mali by poskytnúť potrebné informácie a rady zdravotníckemu personálu v súvislosti s výkonom ich povinností, vrátane informácií uvedených v článku 4.2.

3) Pokiaľ ide o informácie a vzdelávanie, Kódex  (článok 4.2) stanovuje, že:

4.2 Informačné a vzdelávacie materiály, či už písomné, audio, alebo vizuálne, ktoré sa zaoberajú výživou  dojčiat a sú určené tehotným ženám a matkám dojčiat a malých detí, by mali zahŕňať jasné informácie o všetkých týchto bodoch:

  1. výhody a nadradenosť dojčenia;
  2. výživa matky a príprava na dojčenie a jeho udržanie;
  3. negatívny vplyv na dojčenie zavedením čiastočného kŕmenia fľašou;
  4. obtiažnosť zvrátenia rozhodnutia nedojčiť; a
  5. v prípade potreby správne používanie dojčenskej výživy, či už je pripravená priemyselne alebo doma.

Ak takéto materiály obsahujú informácie o použití umelého mlieka, tieto  by mali zahŕňať sociálne a finančné dôsledky jeho použitia; ohrozenie zdravia nevhodnou potravou alebo spôsobom kŕmenia; a najmä zdravotné riziká zbytočného alebo nesprávneho použitia umelého mlieka a iných náhrad materského mlieka. Takéto materiály by nemali používať žiadne obrázky alebo text, ktoré by mohli idealizovať použitie náhrad materského mlieka.

4) Pokiaľ ide o širokú verejnosť a matky, Kódex (článok 5.1) stanovuje, že:

5.1 Nemali by existovať žiadne reklamy, či iné formy propagácie na verejnosti,  na výrobky zahrnuté v tomto kódexe.

Teraz vám zodpoviem presnejšie na vašu otázku týkajúcu sa vášho článku na http://najmama.aktuality.sk

Chápem obavy vašich kolegov v súvislosti s tým, že váš článok bol publikovaný v médiu, ktoré súhlasí aj s publikovaním reklamy na detskú výživy spoločností porušujúcimi kódex. V ideálnom prípade by sme sa my, obhajcovia dojčenia, mali snažiť, aby sme nepublikovali v médiách, ktoré obsahujú reklamy porušujúce kódex, alebo dokonca nespolupracovali s partnermi financovaných úplne alebo čiastočne výrobcami detskej výživy, ktorí porušujú kódex. Napríklad v IBFAN-GIFA sme odmietli zúčastniť konferencie, ktorá je financovaná každý druhý rok firmou  Medela, ktorá porušuje kódex svojimi reklamami na cumeľ Calma. Čo môžete urobiť, je požiadať webové stránky, aby ukončili publikovanie reklamy porušujúce kódex a vysvetliť im princípy a ciele Kódexu pred súhlasom o napísaní článku.

Myslím si však, že nie je správne povedať, že porušujete kódex. Vskutku, za článok ste nedostali zaplatené a neradíte kŕmenie fľašou. Naopak,  snažíte sa informovať matky o optimálnych postupoch dojčenia. Z toho, čo som pochopila z vášho vysvetlenia, nie ste v situácii konfliktu záujmov.

V ideálnom prípade by váš článok mal tiež obsahovať všetky body uvedené v článku 4.2 Kódexu (pozri vyššie). V akomkoľvek budúcom článku by bolo skvelé, aby zahŕňal tieto body. Avšak, ako už bolo povedané, nemyslím si, že ste porušili kódex a nie je fér od vašich kolegov, že vás z Mamily vylúčili.

Na záver by som sa chcela vyjadriť k upozorneniu, ktoré ste pridali na konci svojho článku. Je dobré, že je deklarované,  že ste napísali článok pre bono, ale čo by mal tiež špecifikovať je, či máte nejaké finančné záujmy v priemysle umelej výživy (vrátane spoločností na odsávačky ako je Medela). Ak nemáte žiadne záujmy, potom by ste mali deklarovať „V priemysle detskej umelej výživy nemám žiadne záujmy).

V neposlednom rade by som chcela objasniť posledný bod: kódex nie je proti distribúcii alebo používaní náhrad materského mlieka. Stanovuje obmedzenia na obchodovanie s týmito produktami. Preto by používanie týchto výrobkov nemalo byť odmietané (niekedy sú veľmi užitočné a niekedy matka jednoducho nechce dojčiť a má právo tak urobiť), ale to, čo by malo byť odmietané, je akákoľvek marketingová stratégia, ktorá porušuje ustanovenia kódexu a následných rezolúcií svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Pre viac informácií navštívte webové stránky IBFANu: http://ibfan.org/the-full-code a http://ibfan.org/art/WHA_resolutions-from-code-essentials.pdf

Dúfam, že moja odpoveď bola užitočná. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o práci, ktorú robíme na IBFAN-GIFA, môžete sa zaregistrovať on-line na odber noviniek v angličtine vyplnením tejto  stránky vašou e-mailovou adresou: http://www.gifa.org/newsletter/ a potom kliknutím na „S’inscrire“.

S pozdravom

Camille Selleger

International Baby Food Action Network (IBFAN-GIFA)

Ph +41 22 798 91 64 / Fax +4122 798 44 43